MISA QLCBMISA QLCB
Yêu cầu Hệ thống
  • Yêu cầu phần cứng: Màn hình có độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn.
  • Trình duyệt: Internet Explorer 8.0/Firefox 3.6/
    Chrome 8.0 hoặc mới hơn.
  • Bộ gõ tiếng Việt: Bộ gõ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001.
Brochure
Tài liệu giới thiệu sản phẩm

MISA QLCB
MISA QLCB