phần mềm quản lý cán bộ QLCB.VN
Tài liệu giới thiệu sản phẩm
Yêu cầu hệ thống
Yêu cầu phần cứng 
Màn hình: Độ phân giải 1024×768 hoặc cao hơn

Yêu cầu phần mềm
Trình duyệt: Internet Explorer 8.0/Firefox 3.6/Chrome 8.0 hoặc mới hơn.
Bộ gõ tiếng Việt: Bộ gõ tiếng Việt Unicode theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001