phần mềm quản lý cán bộ QLCB.VN
QLCB.VN

QLCB.VN

Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức (QLCB.VN) là công cụ giúp:
– Các đơn vị hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
– Đơn vị chủ quản (Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục,…), cơ quan nội vụ (Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ) tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.

QLCB.VN được xây dựng theo công nghệ điện toán đám mây, chạy hoàn toàn trên nền tảng WEB, lưu trữ dữ liệu tập trung và có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Phân tích tài chính SME 2015
Quản lý hồ sơ cán bộ
Quản lý danh sách Cán bộ, Công chức, Viên chức, Lao động hợp của đơn vị theo từng phòng ban, bộ phận.

Lưu trữ đầy đủ thông tin của cán bộ theo Sơ yếu lý lịch và Quyết định 4223/QĐ-BNV quy định về chuẩn thông tin của cán bộ như: Thông tin cán bộ; Quá trình công tác; Quá trình lương, phụ cấp; Quá trình đào tạo, bồi dưỡng; Khen thưởng, kỷ luật; Kết quả đánh giá, phân loại;…

Lưu trữ trực tuyến các file Scan hồ sơ, giấy tờ, quyết định như: Sơ yếu lý lịch, Hợp đồng lao động, CMND, Hộ chiếu, Quyết định điều động/bổ nhiệm, Bằng cấp, Chứng chỉ,… giúp người dùng dễ dàng tra cứu và tải về để sử dụng.

Dễ dàng tìm kiếm các thông tin về cán bộ theo nhiều tiêu chí khác nhau như: Số hiệu cán bộ, Tên cán bộ, Chức danh, Trình độ chuyên môn,…

Cho phép nhập khẩu hồ sơ cán bộ, bằng cấp, chứng chỉ, hợp đồng,… từ excel vào phần mềm, cập nhật hàng loạt ảnh và file scan hồ sơ để đính kèm lên hồ sơ của cán bộ

Quản lý Lương, phụ cấp
Quản lý bậc lương, hệ số lương theo từng ngạch lương, bảng lương

Tự động cảnh báo những cán bộ sắp đến hạn: Nâng lương (thường xuyên hoặc trước hạn), Nâng phụ cấp thâm niên vượt khung

Tự động cập nhật kết quả nâng lương, phụ cấp và ghi nhận vào lịch sử biến động lương, phụ cấp của cán bộ

Theo dõi lịch sử thay đổi lương, phụ cấp của từng cán bộ

Phân hệ quỹ SME 2015
Phân hệ ngân hàng
Quản lý hợp đồng lao động
Quản lý việc ký kết hợp đồng lao động theo quy định của Luật lao động và lưu trữ các hợp đồng đã được ký kết để in, tra cứu khi cần.

Cho phép nhập khẩu danh sách hợp đồng từ file excel, lập cùng lúc nhiều hợp đồng cho nhiều cán bộ.

Tự động cảnh báo những hợp đồng lao động sắp hết hạn để đơn vị chủ động ký hợp đồng mới hoặc thanh lý hợp đồng để tránh xảy ra việc bị quên, quá hạn.

Cho phép in từng hợp đồng lao động theo mẫu đặc thù của đơn vị, hay in hàng loạt các hợp đồng cùng lúc và đính kèm bản scan của hợp đồng lên phần mềm để dễ dàng tra cứu khi cần

Đánh giá, xếp loại
Phần mềm cho phép ghi nhận và lưu trữ được kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ theo Nghị định 56/2015/NĐ-CP và theo Chuẩn nghề nghiệp đối với các đơn vị ngành giáo dục.

Tự động tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ toàn đơn vị để gửi cho đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ

Phân hệ bán hàng
Quản lý hóa đơn
Điều động, thuyên chuyển
Cho phép điều chuyển cán bộ giữa các đơn vị và tự động chuyển hồ sơ cán bộ từ đơn vị điều chuyển đến đơn vị tiếp nhận để tiếp tục theo dõi mà không phải nhập liệu lại.

Quản lý danh sách cán bộ của đơn vị đang thực hiện quyết định điều động, thuyên chuyển

Lưu trữ các quyết định điều chuyển trên hồ sơ của từng cán bộ

Tự động cảnh báo những quyết định điều chuyển cán bộ sắp hết thời hạn/nhiệm kỳ

Cho phép đơn vị tiếp nhận lại cán bộ đã hết thời hạn/nhiệm kỳ điều động, luân chuyển quay trở lại đơn vị tiếp tục làm việc

Đào tạo, bồi dưỡng
Quản lý chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Cho phép cán bộ, nhân viên đăng ký tham gia chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Ghi nhận kết quả sau chương trình đào tạo, bồi dưỡng của cán bộ

Quản lý danh sách cán bộ đang được cử đi đào tạo, bồi dưỡng

Phân hệ kho
Phân hệ thủ kho
Nghỉ hưu
Tự động cảnh báo những cán bộ sắp đến hạn nghỉ hưu, cho phép lập và in thông báo nghỉ hưu của từng cán bộ 06 tháng trước khi nghỉ hưu.

Cho phép lập và in quyết định nghỉ hưu 03 tháng trước khi nghỉ hưu

Tự động cập nhật quyết định nghỉ hưu vào quá trình công tác trên hồ sơ cán bộ

Báo cáo
Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định của thông tư 11/2012/TT-BNV về chế độ báo cáo thống kê công chức

Báo cáo thực hiện kết quả nâng bậc lương theo thông tư 08/2013/TT-BNV

Đáp ứng báo cáo PMIS theo công văn 2438 của Bộ GD&ĐT

Đáp ứng báo cáo thống kê nhân lực theo công văn 3008 của Bộ Y tế

Trên 30 biểu đồ thống kê và báo cáo quản trị giúp đơn vị dễ dàng nắm bắt được các số liệu về số lượng, cơ cấu, và chất lượng cán bộ.

Phân hệ Tài sản cố định