MISA QLCB
Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức
 • Đáp ứng Luật số 52/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức;
 • Tự động tổng hợp báo cáo xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, CC-VC toàn ngành, toàn tỉnh/huyện;
 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức góp phần chuyển đổi số quốc gia.
MISA QLCB
Phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức MISA QLCB là công cụ giúp
Các đơn vị Hành chính sự nghiệp, Xã/Phường thực hiện các nghiệp vụ quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
Đơn vị Chủ quản, Cơ quan Nội vụ tự động tổng hợp báo cáo và xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ điện tử toàn ngành, toàn tỉnh/huyện.
Đáp ứng đầy đủ các Nghiệp vụ theo Quy định của Nhà nước
Những lợi ích mà MISA QLCB đem lại là gì?
 • Công nghệ hiện đại,
  làm việc mọi lúc, mọi nơi
  MISA QLCB được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, chạy Online trên nền tảng WEB, dữ liệu được quản lý tập trung, người dùng có thể truy cập sử dụng mọi lúc, mọi nơi qua Internet.
 • Tiết kiệm
  chi phí đầu tư
  Khách hàng không phải đầu tư cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị. Ngoài ra khách hàng cũng không phải trả chi phí nâng cấp, bảo trì sản phẩm, ngoài khoản phí dịch vụ phần mềm trả theo thời gian sử dụng.
 • Mang lại nhiều lợi ích cho
  đơn vị chủ quản, cơ quan
  nội vụ và đơn vị HCSN
  Phần mềm quản lý, lưu trữ dữ liệu cán bộ,công chức, viên chức tập trung, giúp cho việc khai thác, cập nhật dữ liệu nhanh chóng, đơn giản, đồng bộ, đạt hiệu quả cao ở đơn vị các cấp có cùng triển khai chương trình.
 • Thương hiệu MISA với hơn
  25 năm kinh nghiệm và
  250.000 khách hàng
  Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong việc sản xuất, cung cấp các phần mềm, MISA đã đạt nhiều thành tích, giải thưởng minh chứng cho chất lượng sản phẩm MISA. Hiện trên cả nước có hơn 250.000 khách hàng đang sử dụng hiệu quả các sản phẩm của MISA.