Báo giá các gói Sản phẩm/Dịch vụ
Gói MISA QLCB
dành cho
Đơn vị trực thuộc
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm năm đầu tiên
12.000.000 VNĐ/
Gói
Phần mềm MISA QLCB dành cho đơn vị trực thuộc thực hiện:
Quản lý hồ sơ Cán bộ, Công chức, Viên chức, lao động hợp đồng
Quản lý ký kết hợp đồng lao động
Theo dõi kết quả đánh giá, xếp loại
Cho phép điều chuyển, chương trình đào tạo, bồi dưỡng
Đáp ứng đầy đủ các mẫu biểu báo cáo theo quy định
Phí gia hạn thuê bao phần mềm từ năm thứ 2
3.000.000 VNĐ/
Năm
Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Gói MISA QLCB
dành cho
Đơn vị chủ quản/Cơ quan nội vụ
Phí khởi tạo và thuê bao phần mềm năm đầu tiên
20.000.000 VNĐ/
Gói
Phần mềm MISA QLCB dành cho các đơn vị chủ quản, cơ quan nội vụ thực hiện:
Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị
Tổng hợp báo cáo cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành, toàn địa phương
Phí gia hạn thuê bao phần mềm từ năm thứ 2
4.000.000 VNĐ/
Năm
Nâng cấp, cập nhật phần mềm khi thông tư, chế độ thay đổi, cập nhật công nghệ mới; Tư vấn, hỗ trợ đơn vị sử dụng; Thuê bao dung lượng, duy trì máy chủ.
Dịch vụ
Đào tạo/Triển khai trực tuyến
Tập huấn triển khai trực tuyến tập trung
1.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tối đa 02 ngày cho ≤ 2 người/đơn vị.
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm.
Đào tạo trực tuyến từng đơn vị.
4.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm trong 2 ngày cho 1 đơn vị (tối đa 10 người).
Hình thức đào tạo thông qua các công cụ online như: zoom, webex,…
Khi đào tạo xong khách hàng sử dụng ngay được phần mềm.
Dịch vụ
Đào tạo/Triển khai trực tiếp
Tập huấn triển khai trực tiếp tập trung.
2.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Khóa
Hướng dẫn sử dụng phần mềm tập trung tại địa phương tối đa 02 ngày (tối đa 2 người/đơn vị)
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị
8.000.000 VNĐ/
Đơn vị/Khóa
Đào tạo trực tiếp tại đơn vị trong 2 ngày (tối đa 10 người)